Państwowy dług publiczny – czy można zadłużać się w nieskończoność ? – pożyczki

Osoby lepiej zorientowane w temacie na pewno wiedzą już , że dług publiczny skarbu państwa (a więc poniekąd dług każdego z nas) przekroczył już kwotę biliona złotych. Oznacza to , że każdy mieszkaniec Polski , również ten mający kilka miesięcy jest zadłużony na kwotę przekraczającą dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Jest to suma ogromna , biorąc szczególnie pod uwagę fakt , że na osoby pracujące i płacące jakiekolwiek podatki suma ta jest około trzy razy wyższa. W dodatku dług publiczny może w ciągu jednego dnia zwiększyć się o kilkanaście lub kilkadziesiąt miliardów złotych , nawet w nocy. Wystarczy , że waluty w których zadłużona jest Polska padną natychmiast ofiarą ataku spekulacyjnego na te waluty – więc jeśli doprowadziło by to do ostrego osłabienia złotego nasza sytuacja pogorszy się w stopniu znacznym. Od blisko trzydziestu lat , każdy budżet państwa uchwalany i przyjmowany przez rząd oraz sejm jest budżetem w którym występuje deficyt (a więc dochody są znacznie mniejsze od naszych wydatków). Różicę tą, więc deficyt finansów publicznych pokrywa się emirujac specjalne papiery wartościowe zwane obligacjami , a więc papiery świadczące o pożyczce która została nam udzielona przez naszych wierzycieli , którą musimy spłacić w określonym czasie wraz z wymaganymi odsetkami. Jedno z wielu pytań jakie można sobie zadać w takiej sytuacji brzmi : jak długo jeszcze państwo Polskie będzie sobie pozwalało na niekończące zadłużanie kraju i wymuszanie płacenia przez obywateli co raz to wyższych odsetek od zaciągniętego długo. Szacuje się , że roczne wydatki na rat kapitałowych oraz odsetek od długu wynoszą około trzech procent produktu krajowego brutto , co już jest kwotą alarumującą dla rządu , który jednak nic nie robi sobie z tej wielkości zadłużenia i zadłuża się co raz to bardziej. Wysoki poziom zadłużenia ma wiele wad z punktu widzenia obywatela. Po pierwsze banki chętnie inwestują w obligacje skarbu państwa , zamiast w fimy które mogą się rozwinąć i dawać jednocześnie miejsca pracy niż w obligacje , które ze względu na wysoki deficyt finansów publicznych muszą być oprocentowana na prawdę solidnie , żeby wzmożyć popyt na nie. Jak powszechnie wiadomo banki nie lubią zbytnio ryzykować , tak więc zamiast inwestować finanse w gospodarkę inwestują je w pewne i dobrze oprocentowane obligacje skarbu państwa.

pożyczki

Czy da się idealnie zmierzyć poziom dobrobytu ? – dobrobyt

Czym jest dobrobyt ? Dobrobyt to w pewnym sensie stan posiadania materialnego danej osoby który jest bliski przeciętnemu wyobrażeniu o stanie bardzo dobrym lub wręcz idealnym. Odkąd ludzie żyją na ziemi nieustannie dążą do dobrobytu. Kiedyś dobrobytem było posiadanie jaskini , ciepła oraz czegoś do zjedzenia. Wraz z rozwojem cywilizacji co raz to częściej zmieniały się ramy dobrobytu i co raz to częściej ludzie ten dobrobyt osiągali. Poziom tego dobrobytu był i jest po dzisiejsze czasy porównywany ze sobą – dla przykładu porównujemy poziom swojego dobrobytu z dobrobytem sąsiada , poziom swojego dobrobytu z dobrobytem znajomych. Jeśli chodzi o dobrobyt to sposoby jego mierzenia i porównywania zataczają również krąg globalny – gdyż jako ludzkość bardzo chętnie porównujemy ze sobą dobrobyt poszczególnych krajów. Istnieje również coś takiego jak dobrobyt stricte ekonomiczny – taki dobrobyt wyraża się w ilości pieniędzy , a raczej w wartości wszystkich dóbr oraz usług wyprodukowanych na terenie danego obszaru (kraju) w ciągu jednego roku. W ten sposób właśnie zdefiniowaliśmy najbardziej popularny wskaźnik dobrobytu na świecie a więc produkt krajowy brutto. Po co właściwie mierzymy dobrobyt i porównujemy go z różnymi krajami ? Poziom dobrobytu oprócz poziomu życia w danym kraju – co jest na przykład powiązane bezpośrednio z chęcią emigracji do takiego kraju (o wysokim poziomie dobrobytu) odzwierciedla również w pewnym sensie potencjał takiego kraju jeśli chodzi o zarobki , oraz co bardzo ważne bezpieczeństwo zewnętrzne (utrzymanie należytego porządku przy udziale policji) oraz bezpieczeństwa narodowego i zewnętrznego (odpowiednio utrzymana , sprawna , wyszkolona i dobrze uzbrojona armia). Nie ulega najmniejszej wątpliwości , że generalnie rzecz biorąc w krajach bogatszych jest zdecydowanie bezpieczniej niż w krajach biedniejszych – a szczególnie w tych w których rozwarstwienie społeczne jest na bardzo wysokim poziomie co powinno być bez wątpienia bardzo niepokojącym zjawiskiem ekonomiczno-demograficznym. Nie da się idealnie porównać dobrobytu dwóch różnych krajów , dobrobytu krajów których mieszkańcy mają zdecydowanie różne potrzeby jeśli chodzi o dobra materialne , oraz podstawowe rzeczy (dla przykładu dla przeciętnego Fina wakacje w ciepłych krajach to jest wartość za którą muszą zapłacić pieniądze , natomiast dla tubylca ciepłego kraju , jest to zwykła szara codzienność.

dobrobyt

Największe bariery dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – rozwój firmy

Polska zajmuje co raz to niższe miejsca w rankingach typu doing biznes , a więc w rankingach które mówią o tym jak bardzo przyjaznym krajem jest Polska jeśli chodzi o klimat dla biznesu , a więc ogólne warunki jakie stwarza kraj dla prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od wielu lat warunki prowadzenia działalności gospodarczej jeśli porównamy Polskę z krajami rozwiniętymi są po prostu bardzo słabe. Co prawda każda ekipa która ubiega się o przejęcie władzy w Polsce mówi i obiecuje , że absolutny priorytet dla tego typu firmy , to po prostu stworzenie polskim przedsiębiorcą jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej , tak aby produkt krajowy brutto rósł jak najszybciej , bezrobocie malało , a polskie firmy w stosunku do firm zagranicznych jak najszybciej stały się konkurencyjne nie tylko w prostszych pracach typu produkcja mebli czy też żywności , ale również w produkcji zdecydowanie bardziej zaawansowanej technologicznie. A jak jest w Polskich firmach , tak na prawdę ? Już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej w polski przedsiębiorca musi opłacać obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Składka ta trafia w stu procentach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , a z niej utrzymywany jest Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wypłacane są renty i emerytury. Mimo to , że składka jest jak na polskie warunki bardzo wysoka (wynosi ona na dzień dzisiejszy około tysiąca dwustu złotych) to musi być ona w stu procentach odprowadzana niezależnie czy przedsiębiorca w danym miesiącu osiągnął nie tylko zysk , ale nawet jakikolwiek przychód. Między innymi dlatego tak w Polsce jest tak duże zainteresowanie przenosinami działalności gospodarczej nie tylko do krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo jak Wielka Brytania czy też Niemcy , ale również do sąsiadujących z nami Czech – gdzie przedsiębiorca ma zdecydowanie lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej , a daniny publiczne są zdecydowanie niższe niż w przypadku Polski. Oprócz ogromnej składki (która wynosi już prawie tyle co minimalne wynagrodzenie netto) przedsiębiorcy wskazują również szereg czynników tworzących zły klimat dla prowadzenia działalności gospodarczej takich jak: opieszałość urzędników , nadmierna biurokratyzacja gospodarki oraz skomplikowany system podatkowy.

rozwój firmy

Koszty kredytu , a system bankowy w Polsce. – kredyt szczecin

Mimo , że stopy procentowe są w Polsce aktualnie na najniższym poziomie w histori to mimo to niestety nie przekłada się to na cenę kredytu w Polsce. W momencie gdy stopy procentowe w krajach takich jak Niemczy czy też nawet Hiszpania były na wyższym poziomie niż miało to miejsce w Polsce , to jednak poziom realnych stóp procentowych był na zdecydowanie niższym poziomie niż ma to miejsce w Polsce. Oczywiście mówiąc o realnych stopach procentowych w tym przypadku mamy na myśli ogólne koszta kredytu czyli jeśli bierzemy tysiąc złotych kredytu , a mamy po roku do oddania tysiąc dwieście (suma wszystkich rat kredytu) to w tym przypadku realna stopa procentowa wynosi dwadzieścia procent. Jest coś na prawdę niepokojącego z tym , że Polacy po prostu przyzwyczaili się do tego , że biorąc kredyt musi być on drogi. Oczywiście patrząc na naszą makroekonomie to jak najbardziej wysokośc stóp procentowych ustalanych co miesiąc przez Radę Polityki Pieniężnej ma jak najbardziej wpływ na podaż pieniądza w Polsce , jednak w przypadku realnych kosztów kredytu nie do końca można znaleźć tutaj wspólny mianownik. Sytuacja powinna być podobna do tego jak to ma miejsce w niektórych krajach Skandynawskich , gdzie banki również nie mają pełnej stopy rezerw obowiązkowych , tylko cząstkową jak to ma miejsce w Polsce , tak więc z tysiąca złotych mogą udzielić około dwudziestu tysięcy kredytu – czyli tak na prawdę wpłacając pieniądze do banku nie mamy pewności , że one tam cały czas będą. Ba ! , mamy pewność , że ich tam nie będzie. Zakładając więc hipotetyczną sytuację ,że w jednym momencie wszyscy klienci danego banku ustawili by się w celu wypłaty swoich środków w kolejce to taki bank mógłby bardzo szybko bankrutować. Oczywiście , co prawda mógłby próbować zaciągać różnego typu krótkoterminowe pożyczki , tak aby tymczasowo zachować swoją płynność , nie mniej w przypadku gdy byli by to wszyscy klienci jednocześnie , a bank nie miał by bogatego właściciela na zachodzie który mółby szybko podnieść kapitał takiego banku to w takiej sytuacji ryzyko bankructwa było by na bardzo wysokim poziomie. Tutaj dochodzimy bardzo szybko do sytuacji hipotetycznej , a mianowicie kryzysu gospodarczego. Potężne zachodnie banki zazwyczaj mają w Polsce swoje oddziały , tak więc w obliczu kryzysu i możliwości dokapitalizowania banków w swoim kraju , a banku w Polsce , na pewno taki bank wybrał by oddział w swoim kraju z dwóch bardzo prostych przyczyn. Przyczyna bardziej błacha to powódki patriotyczne , ta ważniejsza jest taka , że w proces ratowania systemu bankowego na pewno zaangażował by się również rząd który dodatkowo dokapitalizował by bank ze swojego kraju , a nie trzeba przekonywać , że na przykład rząd Niemiec ma zdecydowanie wyższe środki na ten cel niż biedniejszy znacznie rząd Polski.

kredyt szczecin

Biuro księgowe Lublin – Jak się reklamować

Jak reklamować biuro księgowe w Lublinie?

Prowadząc firmę, z pewnością interesujemy się jak trafić do klientów, a dobrym przykładem może być biuro księgowe Lublin, ponieważ z księgowością może być nam bardzo trudno dotrzeć do jeszcze większej liczby klientów, gdyż rynek jest przepełniony. W pierwszej kolejności musimy zarejestrować się, żeby nasza firma nawet bez strony internetowej, wyświetlała się na mapach działalności pod hasłem

biuro księgowe Lublin

. Kolejnym krokiem będzie własna strona internetowa i profil w mediach społecznościowych, które to również będą wyświetlane pod hasłem biuro księgowe Lublin, w końcu strona w pewnym sensie jest naszą rozbudowaną wizytówką, więc warto o to zadbać tak aby klienci otrzymali wszystkie niezbędne informacje. Jednak nawet po takich krokach, nasza strona będzie się wyświetlać dość daleko w wynikach pod hasłem biuro księgowe Lublin, więc będziemy musieli skorzystać z oferty pozycjonowania, samodzielnie lepiej tego nie robić.

Biuro księgowe Białystok – Jak poznać ofertę

Poznanie oferty w biurze księgowym w Białymstoku? To nie problem

Jeśli zastanawiamy się nad tym w jaki sposób możemy poznać pełną i profesjonalna ofertę jak biuro księgowe Białystok, szybko może okazać się, że wszystkie informacje mamy podane na tacy, ponieważ wystarczy to zweryfikować w sieci, za pomocą strony internetowej, znajdującej się pod adresem

biuro księgowe Białystok

. Dzięki temu również możemy liczyć na szybki kontakt, jeśli mamy jakieś pytania, możemy skontaktować się poprzez wiadomość e-mail, lub poznać wszystkie szczegóły ofert rozmawiając z pracownikiem firmy biuro księgowe Białystok telefonicznie. Oczywiście jeśli nie jesteśmy klientami, prawdopodobnie zostaniemy również zaproszeni na konsultacje do biura firmy biuro księgowe Białystok i będziemy musieli zapłacić za naszą wizytę. Jeśli jednak jesteśmy stałymi klientami, możemy spodziewać się pomocy w każdej kwestii i prostej, zrozumiałej odpowiedzi na każde pytanie.

Biuro księgowe Gliwice – najlepsza decyzja

Biuro księgowe w Gliwicach to bardzo dobry wybór.

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą nie jesteśmy wstanie samodzielnie zająć się księgowością. Musimy skorzystać z biuro księgowe GliwiceKtoś może powiedzieć, że jest to lenistwo, ale w mojej ocenie prawda prezentuje się zupełnie inaczej. Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą mnóstwo obowiązków a księgowość w Polsce jest strasznie skomplikowana. Wiadomo, że biuro księgowe Gliwice będzie oczekiwać opłaty, żyjemy w świecie, gdzie absolutnie nie ma nic za darmo. Nie oznacza to jednak tego, że należy nastawiać się na wysoką opłatę. Biuro księgowe Gliwice nie ma wysokich cen. Poza tym najważniejsze powinno być to czy jest jakość. Jeżeli chodzi o

biuro księgowe Gliwice

jakość jest absolutnie na najwyższym poziomie. Nie jestem wstanie zmusić Państwa do żadnej decyzji, każdy samodzielnie odpowiada za działalność. Należy jednak pamiętać, że biuro księgowe Gliwice to bardzo dobry wybór. Życzę wszystkim Państwu podjęcia odpowiedniej decyzji, jeżeli chodzi o dobór specjalistów.

Biuro księgowe w Warszawie a działalność na 2 końcu Polski

Prowadzisz swoją działalność na terenie Warszawy? Jeżeli tak to wtenczas też na pewno potrzebne Ci będzie biuro księgowe Warszawa, które zajmie się dla Ciebie prowadzeniem księgowości. Bardzo istotną kwestią jest to, aby posiadało ono spory zakres możliwości. Jednak jeżeli prowadzi się działalność na innym terenie to można skorzystać usług tego rodzaju firm. Większość z firm tego rodzaju pozwala na obsługę przy wykorzystaniu Internetu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie ponieważ pozwala nam na skorzystanie z najlepszych firm mających duże doświadczenie będąc na 2 końcu Polski lub w dowolnym innym zakątku świata.

Biuro księgowe Warszawa

Oczywiście rozwiązanie tego rodzaju ma też pewne wady ponieważ nie można bezpośrednio skontaktować się z firmą i porozmawiać z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za obsługę księgową. Aspekt ten zwłaszcza jeśli się jest firmą młodą będzie miał bardzo duże znaczenie. Oczywiście można raz na jakiś czas pojechać do Warszawy, jednak podróż tego rodzaju będzie bardzo kosztowna. Jednak jakość firm mających swoją siedzibę w Warszawie jest w większości przypadków sporo lepsze i to z bardzo wielu różnych względów. Dlatego też warto czasami zdecydować się na taki krok i wybrać biuro księgowe Warszawa. Jednak korzystanie z księgowości internetowej to nie tylko wada w postaci braku możliwości obsługi na co jedni zwracają uwagę a inni nie. Ma to także swoje plusy, a mianowicie szybszą i sprawniejszą obsługę ponieważ zaraz po wystawieniu FV czy też jej otrzymaniu firma księgowa ma to u siebie i nie trzeba za każdym razem odwiedzać księgowej jeżeli ma się jakieś nowe dokumenty dla niej.

Systemy biur księgowych w Warszawie.

Większość firm, które oferują księgowość przy pomocy Internetu mają swoje własne panele, które nie tylko działają na zasadzie przesyłania dokumentów do powyższych firm, ale także umożliwiają zaraz wystawianie faktur VAT czy też innych dokumentów księgowych. Jest to bardzo wygodne ponieważ nie tylko otrzymujemy profesjonalny system księgowy, ale także biuro księgowe Warszawa od razu posiada dokumenty u siebie i może bez problemowo prowadzić rozliczenia, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości od razu jesteśmy o tym informowani. W większości przypadków jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które nie tylko usprawnia księgowość, ale także usprawnia i ułatwia prowadzenie firmy. Nie jest żadną tajemnicą iż prawo i podatki potrafią być bardzo zawiłe, a jeżeli chce się rozwijać firmę prężnie trzeba się skupić na konkretnych rzeczach i mieć ludzi, którzy zajmą się papierkową robotą. Warto inwestować w tego rodzaju rozwiązania każdemu kto nie znajduje się na terenie Warszawy. Warto wybierać rozwiązania sprawdzone, które są wysokiej jakości. Oszczędzanie na biurach księgowych zwykle kończy się źle i dlatego też nie warto tego robić. Zawsze warto decydować się na rozwiązania najwyższej jakości i dlatego też warto decydować się na korzystanie tylko i wyłącznie z sprawdzonych i dobrych firm.

Biuro księgowe na poziomie- Poznań

Jeśli chodzi o pomoc biura księgowego to jest niezwykle przydatna zwłaszcza w okresie, kiedy musimy rozliczyć się z fiskusem.  Jak powszechnie wiadomo nie jest to zadanie takie proste jak by się mogło wydawać. Wiele osób ma problemy z wypełnieniem swojej deklaracji pit, ale na szczęście istnieje profesjonalne Biuro Księgowe Poznań, które naprawdę pomoże nam w szybkim i dokładnym wypełnieniu deklaracji podatkowych oraz wiele innych rzeczy związanych z finansami. Dlatego w tej sytuacji nie ma się co zastanawiać i martwić, Read the rest of this entry »

Kontrola skarbowa a biuro księgowe w mieście Kraków

Czarny sen każdego przedsiębiorcy- kontrola skarbowa. Ma ona jednak miejsce tylko tam gdzie przechowywane są dokumenty. W większości przypadków to biuro księgowe Kraków, które zajmuje się rozliczaniem podatków musi borykać się z kontrolerami Urzędu Skarbowego. Kontrolerzy mają jednak również uprawnienia do tego by kontrolę przeprowadzić w siedzibie przedsiębiorcy. Zwłaszcza wtedy gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa podatkowego. W przypadku rutynowej kontroli Urząd Skarbowy powinien uprzedzić płatnika ze sporym wyprzedzeniem. Kontrola nie jest jednak zapowiedziana gdy zostaje przeprowadzona gdy przedsiębiorca jest podejrzany o popełnienie przestępstwa skarbowego. Polskie ustawodawstwo nie przewiduje jednak możliwości przeprowadzania dwóch kontroli jednocześnie. Jeśli więc przedsiębiorca jest kontrolowany przez pracowników Urzędu Skarbowego finanse firmy nie mogą być badane przez ZUS.

Biuro księgowe w Krakowie – miejsce kontroli przez Urząd Skarbowy

To gdzie ma zostać przeprowadzona kontrola skarbowa jasno i wyraźnie reguluje art. 285a § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu przechowywania dokumentów. Co więcej w przypadku biura rachunkowego kontrola może zostać przeprowadzona tylko w godzinach jego prowadzenia, otwarcia. Przepis ten pozwala również na zapewnienie dostępu dokumentów księgowych w siedzibie przedsiębiorcy. Wtedy biuro księgowe Kraków przekazuje dokumentację przedsiębiorcy. Kontrola nie musi jednak ograniczać się tylko do dokumentów księgowych. Kontrolerzy mogą również udać się do lokalu firmy a nawet do domu przedsiębiorcy. Kontrolerzy mogą dokonać skrupulatnych oględzin majątku ruchomego przedsiębiorstwa jak też nieruchomości.

Biuro Księgowe Kraków

Z reguły płatnik a raczej biuro rozliczające płatnika w czasie kontroli może mieć dostęp do dokumentacji. Dokumenty mogą jednak zostać zatrzymane przez kontrolerów jeśli istnieje podejrzenie nieprawidłowego prowadzenia ksiąg oraz całej księgowości. Według ordynacji podatkowej kontrolerzy powinni mieć zapewnione oddzielne pomieszczenie do przeprowadzania czynności kontrolnych. Gdy dokumentacja znajduje się w biurze rachunkowym obowiązek ten spada na biuro księgowe Kraków. Bywa również tak, że dokumenty mogą być dostarczone przez płatnika bezpośrednio do siedziby Urzędu Skarbowego. Jeśli w trakcie kontroli urzędnicy napotkają się na opór może zostać wezwana nawet policja. Kontrolerzy mają do tego pełne prawo jeśli tylko zajdzie ku temu uzasadniona potrzeba. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty jasno i wyraźnie widać, że najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie księgowości biurze rachunkowemu. Gdy księgowość jest obsługiwana przez zewnętrzny podmiot nawet kontrole skarbowe nie są tak dolegliwe dla płatnika. Rzecz jasna biuro rachunkowe powinno mieć odpowiednie pełnomocnictwa. Zawsze też przy zmianie biura rachunkowego, które nas rozlicza należy pamiętać o tym by poinformować o tym fakcie przypadający nam Urząd Skarbowy. Wtedy nie będzie trzeba martwić się tym przykrym obowiązkiem związanym z kontrolą skarbową.